NL | FR

HomeWie zijn wijMifidNieuwsbriefContacteer ons

 
1. Samen met u vinden wij de prijs een belangrijk gegeven in het geheel van uw verzekeringdossier. Het is onze taak om er over te waken dat deze prijs correct is in verhouding met de kwaliteit van het dossier. Als grootste verzekeringsmakelaar van het onderwijs kunnen wij scherpe prijzen onderhandelen met onze verzekeraars.

2. Dienstverlening is de kwalitatieve meerwaarde in uw dossier. De scholen verwachten vandaag niet meer dat er een verzekeringsagent op de hoek van de straat woont. Dit is vervangen door:

Elektronische communicatie, consultatie, schadeaangifte en opvolging.
Een afgevaardigde die nog steeds ter plaatse komt:
Indien het nodig is.
Volgens een afgesproken tijdschema voor een algemene bespreking van het volledige dossier van de vzw.
Een persoonlijk serviceteam, in backoffice, dat uw dossier beheert.
Een eigen bouwdeskundige die uw gebouwen in kaart zet en de juiste waarde bepaalt.
Een eigen schadedeskundige die u bijstaat bij zware schade.
Een eigen specialist die bij u ter plaatse komt voor ondersteuning bij de elektronische applicaties.
Informatievergaderingen voor het onderwijzend personeel.
Informatievergaderingen voor de inrichtende macht en de directies.
Workshops op studiedagen.

Onze dagelijkse contacten, in alle geledingen van het onderwijs, zijn voor u de garantie dat wij u kunnen bevestigen of uw dossier al dan niet in orde is.

3. Onze oplossingen
   

Onderwijsinstellingen

 
   

Wij hebben een unieke package ontworpen die de behoeften van de school opvangt inzake aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen.
Uniek in die zin dat ons aanbod de complexe wetgevingen, de trends, de economische realiteit en de hoge verwachtingen van de beslissingsnemers uit het onderwijs anticipeert.
 
   

Bestuurders

 
   

Er zijn op de markt een aantal verzekeraars die een polis burgerrechtelijke aansprakelijkheid (en rechtsbijstand) bestuurders aanbieden. Uit een analyse van deze producten maken wij de beste keuze voor de optimale dekking van de bestuurders/directieleden voor hun verantwoordelijkheid bij het uitoefenen van hun mandaat en voor het veilig stellen van hun persoonlijk vermogen.
   

Arbeidsongevallen

 
   

De interpretatie van de toepassing van de wet op de arbeidsongevallen voor het onderwijzend personeel, via het departement, wijzigt regelmatig. Er wordt anderzijds meer en meer beroep gedaan op vrijwilligers die een dekking verwachten van hun gebeurlijk loonverlies. De wet heeft een verplichting ingevoerd voor de stagiairs. Allemaal items die wij kort opvolgen en opvangen in onze arbeidsongevallen-veiligheidspolis.
   

Brand-Alle Risico's

 
   

Er is een sterke evolutie in de accommodatie. Er worden gebouwen gekocht, verbouwd, in erfpacht genomen, (al dan niet tijdelijk) gebruikt/gehuurd of in gebruik gegeven/verhuurd… De uitrusting en de inhoud van deze gebouwen kan niet altijd exact bepaald worden. Onze expertise om dit voor u in een, voor het onderwijs op maat gemaakte, brandverzekering (alle risico’s elektronica, alle risico’s machinebreuk, alle bouwplaatsrisico’s) te gieten, is geen overbodige luxe.
   

Omnium opdrachten

 
   

We stellen in de sociale samenleving een evolutie vast waarbij dat ieder die gevraagd wordt om opdrachten uit te voeren met zijn persoonlijk voertuig, verwacht dat de opdrachtgever een verzekering omnium opdrachten voertuigen onderschreven heeft. Ook hier stellen we wijzigende verwachtingen vast die moeten opgevolgd worden, en in synchronisatie met de schaderesultaten, nopen tot herschrijven van de polisvoorwaarden.